Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Puoltokäsittely

Joustavan opinto-oikeuden saaminen edellyttää opiskelijan oman tiedekunnan puoltoa, jota opiskelijan tulee hakea oman tiedekunnan opintopäälliköltä. Puolto tehdään pääasiassa sähköisesti täytettyyn lomakkeeseen. Opiskelijan tulee itse selvittää kohdeyliopiston hakuajat.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Puollon voi saada seuraavilla perusteilla:
 • Oppiainetta tai opintokokonaisuutta ei voi opiskella Turun yliopistossa.
 • Opinnot eivät tule tutkintoon ylimääräisinä suorituksina.
 • Opiskelija on suorittanut pääaineestaan vähintään perusopinnot sekä vähintään yhden sivuaineen opinnot.
 • JOO-opinnot käytetään tiedekunnan tutkintoon.
 • Tiedekunta voi asettaa JOO-opintojen puolloille myös kiintiöitä.
 • Åbo Akademissa tapahtuvan JOO-opiskelun kriteerit ovat väljempiä.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

JOO-opinto-oikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella. Haettaessa niihin korkeakouluihin, jotka eivät ole mukana sähköisessä järjestelmässä, toimitetaan hakemus seuraavaan osoitteeseen: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Publicum, Assistentinkatu 7, opintopäällikkö Hanna Erola, 20014 Turun yliopisto

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltopäätöksen jälkeen hakemus siirtyy sähköisesti kohdeyliopistoon.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin Puro-siirtopalvelun avulla tai käyttämällä Turun yliopiston intranetistä löytyvää hyväksilukemisen ohjetta ja sähköistä lomaketta.

Ohjaajien yhteystiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • opintoneuvojat
 • Sijainti: Publicum, Assistentinkatu 7, opintotoimisto
 • Sähköpostiosoite: opo-yht@utu.fi

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Nimi: Hanna Erola, opintopäällikkö
 • Sähköpostiosoite: hanna.erola(at)utu.fi
 • No labels