Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

JOO-opintoihin on jatkuva haku. Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa niiden saapumisesta. Hakijan on kuitenkin otettava huomioon, että kohdeyliopistolla voi olla määrätty hakuaika. Hakijan on tarkistettava mahdollinen hakuaika kohdeyliopiston JOO-ohjeistuksesta ja tehtävä hakemus hyvissä ajoin ennen kohdeyliopiston mahdollisen hakuajan päättymistä.

Puoltokäsittely

Tiedekunta käsittelee hakemukset ja antaa puollot Turun yliopiston puoltokriteerien perusteella.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

1. Opiskelijalla on voimassa oleva tutkinnonsuoritusoikeus ja hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi Turun yliopistoon.

2. Opiskelija on suorittanut vähintään 60 op suoritettavaan tutkintoon sisältyviä opintoja. Suoraan maisterivaiheeseen valittujen hakukelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

3. Hakemusta puolletaan vain, jos vastaavia opintoja ei voi suorittaa Turun yliopistossa.
 
4. Haettavien JOO-opintojen tulee tukea tutkintojen kokonaisuutta (opiskelijan tulee perustella tämä hakemuksessaan).

5. Yhdelle perustutkinto-opiskelijalle (alempi + ylempi tai pelkkä ylempi tutkinto) puolletaan enintään 60 op muualla kuin Åbo Akademissa suoritettavia JOO-opintoja.

6. Opintojen tulee mahtua suoritettavan tutkinnon vähimmäislaajuuteen. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon tutkinnosta puuttuvat pakolliset opinnot. Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksessa kumpaan tutkintoon hän ensisijaisesti on aikonut sijoittaa ao. opinnot, jos kyseessä on kaksiportainen tutkinto. 

Huom! JOO-opintojen kriteereiksi ei käy opiskelijan kotiosoite toisella paikkakunnalla.

Lisäksi:

JOO-hakemusta ei puolleta takautuvasti. Opiskelijan on haettava JOO-oikeutta ennen opintojen alkamista. Opiskelijalla on oikeus osallistua vain niille opintojaksoille, joihin JOO-oikeus on myönnetty. JOO-opintoja hakiessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan kaikki puolletut opinnot määräajassa. Opintoaika lasketaan myöntämisajankohdasta eteenpäin eikä JOO-opinnoille myönnetä lisäaikaa. Opintoajan kuluminen ei keskeydy, vaikka opiskelija ilmoittautuisi poissaolevaksi.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Sähköinen hakulomake, mikäli haun kohteena oleva korkeakoulu on mukana sähköisessä joopas-järjestelmässä. Paperihakemukset: Lääketieteellinen tiedekunta, opintopäällikkö Henriikka Salminen, Kiinamyllynkatu 13, 20014 Turun yliopisto.

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltopäätöksen jälkeen sähköinen hakulomake toimittuu automaattisesti kohdeyliopistoon. Muutoin tiedekunta toimittaa postitse hakulomakkeen kohdeyliopistoon.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin Puro-siirtopalvelun avulla tai käyttämällä Turun yliopiston intranetistä löytyvää hyväksilukemisen ohjetta ja sähköistä lomaketta.

Ohjaajien yhteystiedot

 • Nimi: yliopisto-opettaja (hoitotiede) Jaana Koskenniemi
 • Sijainti: ICT-City, huone A5042, Joukahaisenkatu 3-5
 • Puhelin: 050 340 9647
 • Sähköpostiosoite: opo-hoitotiede@utu.fi
 • Nimi: opintopäällikkö Henriikka Salminen, peruskoulutus
 • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
 • Puhelin: 050 3104 720 
 • Sähköpostiosoite: henriikka.salminen@utu.fi
 • Nimi: opintosihteeri Raija Ahokas, peruskoulutus
 • Sijainti: Kiinamyllynkatu 13
 • Puhelin: 050 313 4926
 • Sähköpostiosoite: raija.ahokas@utu.fi
 • Nimi: koulutuspäällikkö Outi Irjala, tohtorikoulutus
 • Puhelin: 050 563 4662
 • Sähköpostiosoite: outi.irjala@utu.fi

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Nimi: opintopäällikkö Henriikka Salminen, peruskoulutus
 • Puhelin: 050 3104 720 
 • Sähköpostiosoite: henriikka.salminen@utu.fi
 • Nimi: koulutuspäällikkö Outi Irjala, tohtorikoulutus
 • Puhelin: 050 563 4662
 • Sähköpostiosoite: outi.irjala@utu.fi


 • No labels