Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Agenda

 1. Kokouksen avaaminen
  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.06.
 2. Läsnäolijat ja asialistan hyväksyminen
  1. Edellisen kokouksen muistio
  2. PÄÄTÖS: hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio
 3. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
  1. PÄÄTÖS: hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus
 4. Budjetti 2020
  1. PÄÄTÖS: hyväksyttiin budjetti
 5. Puitesopimus ja palvelutilaukset
  1. Palvelukuvaus
  2. Palvelutilaus
  3. PÄÄTÖS: Edetään sopimusten viemisessä puitesopimusten alle normaalin prosessin kautta
 6. Joopas- ja Puro-palveluiden pitkän aikavälin suunnitelmat ja Ristiinopiskelupalvelu
  1. Keskusteltiin palveluiden tulevaisuudesta ja Joopas-konsortion purkautumisesta Ristiinopiskelupalvelun myötä. Mahdolliset päätökset palveluiden ja konsortion osalta tehdään myöhemmin.
 7. Saavutettavuusdirektiivi - tilannekatsaus
  1. Pienryhmän ehdotus saavutettavuuteen liittyvistä toimenpiteistä (liite)
  2. PÄÄTÖS: Päätettiin tilata auditointi ulkoiselta toimittajalta Joopas-palvelun saavutettavuudesta. Auditoinnin tuottamien huomioiden pohjalta käsitellään mahdolliset tehtävät muutokset ylimääräisenä johtoryhmän sähköpostikokouksena.
 8. Muut asiat
  1. Yliopistojen kuulumiset
  2. Poikkeustilanteen vaikutukset Joopas- ja Puro -palveluihin
 9. Seuraava kokous
  1. Järjestetään seuraava kokous syyskuun lopussa tai lokakuun alussa. Ennen varsinaista kokousta järjestetään sähköpostikokous saavutettavuusasioista.
 10. Kokouksen päättäminen
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.32.


Ohjeet Zoomin käyttöön:

 • Ensimmäisellä kerralla Zoom-linkkiä avatessa Zoom pyytää lataamaan launcher-lisäosan. Lisäosan lataamisen ei pitäisi viedä kovin pitkään ja sen voi tehdä myös etukäteen. Tämän jälkeen Zoom-huoneen pitäisi avautua itsestään. Jos lisäosan lataaminen ei onnistu, Zoomiin voi liittyä suoraan selaimesta. 
 • Jotta saat äänen kuulumaan, muista valita kirjauduttuasi sisään: "join audio conference by computer". Jos käytät headset-kuulokkeita, suosittelemme, että kytket ne tietokoneeseesi ennen kuin klikkaat Zoom-linkkiä.
 • Jos et kuule tilaisuuden ääniä, paina vasemman alareunan palkista mikrofonikuvakkeen vierestä ^ -nappia ja aukeavasta valikosta "Test Speaker & Microphone". Samasta painikkeesta voit esim. valita äänilähteen ja mikrofonin sekä muita asetuksia. 
 • Kaikki keskeiset toiminnallisuudet kuten osallistujalista, chat ja ruudun jako ovat zoom-ikkunan alaosassa
 • Lisäksi jokainen voi säätää omia asetuksiaan