Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Läsnäolijat ja asialistan hyväksyminen
  1. Edellisen kokouksen muistio
 3. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
 4. Budjetti 2020
 5. Puitesopimus ja palvelutilaukset
  1. Palvelukuvaus
  2. Palvelutilaus
 6. Joopas- ja Puro-palveluiden pitkän aikavälin suunnitelmat ja Ristiinopiskelupalvelu
 7. Saavutettavuusdirektiivi - tilannekatsaus
  1. Pienryhmän ehdotus saavutettavuuteen liittyvistä toimenpiteistä (liite)
 8. Muut asiat
  1. Yliopistojen kuulumiset
 9. Seuraava kokous
 10. Kokouksen päättäminen

...