Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För forskarstuderande som söker till Helsingfors universitet är ansökningstiden fortlöpande, men kom ihåg att ansöka innan kursen börjar. Behandlingstid är fyra veckor.


Studieutbudet

Helsingfors universitet har inga särskilda studieguider för JOO-studerande. Information om studieutbudet vid Helsingfors universitet finns på följande websidorna: Undervisningsutbud och Valfria studier

...