Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ämnesstudier i Geografi
 • Studier i Magisterprogrammet i urbana studier och planering
 • Behörighetsgivande studier för lärare
 • Fördjupade studier i allmän och vuxenpedagogik
 • Fördjupade studier i hushållsvetenskap
 • Grund- och ämnesstudier i psykologi
 • ExpREES - Russian and Eastern European study programme
 • Språkcentrums kurser som examensförordningen förutsätter i ett främmande språk (engelska) och i det andra inhemska språket (svenska)
 • Språkcentrums ersättande prov i engelska och i det andra inhemska språket (svenska)
 • Språkcentrums kurser som examensförordningen förutsätter i modersmålet (finska, svenska)
 • Språkcentrums ersättande prov i modersmålet (finska, svenska)
 • Språkcentrums ersättande prov i arabiska, danska, estniska, portugisiska

...