Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huom! Hakijan tulee itse tarkistaa puoltojen käsittelyaikataulut omasta kotiyliopistostaan ja hänen tulee huomioida kotiyliopiston hakemuksen käsittelyyn kuluva aika (sekä sähköisen että paperisen hakemuksen osalta).
Hakemuksen (sähköisen ja paperisen) tulee olla siirtynyt kotiyliopistosta Helsingin yliopistoon hakuajan päättymiseen mennessä.

Tohtorikoulutettaville hakuaika on jatkuva, mutta muista hakea JOO-oikeutta ennen kurssin alkua. Hakemusten käsittelyaika on neljä viikkoa.

...