Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opinnot
 • Maantieteen aineopinnot
 • Opettajien kelpoisuusopinnot
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
 • Kotitaloustieteen syventävät opinnot
 • Psykologian perus- ja aineopinnot
 • VIExpert - Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot
 • Kielikeskuksen englannin tutkintoon vaadittavat vieraan kielen (englanti) ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kurssit
 • kielikeskuksen Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan opintojakson korvaavat englannin ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeet
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat äidinkielen (suomi, ruotsi) viestintäopinnot
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavat opintojaksot korvaavat äidinkielen (suomi, ruotsi) kokeet
 • Kielikeskuksen tutkintoon vaadittavan vieraan kielen opintojakson korvaava koe: arabia, portugali, viro, tanska

Hakuajat JOO-opintoihin

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille järjestetään kaksi hakua vuodessa (kiinteät hakuajat):

...