Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin Puro-siirtopalvelun avulla tai käyttämällä Turun yliopiston intranetistä löytyvää hyväksilukemisen ohjetta ja sähköistä hyväksilukemisen lomaketta.

Ohjaajien yhteystiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta

...