Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Turun yliopistolla on Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin toimittamalla hyväksilukemishakemus ja virallinen opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista tiedekunnan kansliaanJOO-oikeudella toisessa yliopistossa (esim. Åbo Akademi) suoritettuja opintoja voidaan siirtää sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa.

Ohjaajien yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta

 • Nimi: Mauri Paloheimo, opintoneuvoja
 • Sijainti: Koskenniemenkatu 4, 20014 TY
 • Puhelin: (02) 333 5209050 3518643
 • Sähköpostiosoite: hum-info@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto: ma, ke, to ja pe 12--14.
 • Nimi: Sanna Mäkilä, opintopäällikkö
 • Sijainti: Koskenniemenkatu 4, 20014 TY
 • Puhelin: (02) 333 5203050 5203438
 • Sähköpostiosoite: hum-info@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto : ti ja to 12--14.sopimuksen mukaan

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

...

 • Nimi: Sanna Mäkilä, opintopäällikkö
 • Sijainti: Koskenniemenkatu 4, 20014 TY
 • Puhelin: (02) 333 5203050 5203438
 • Sähköpostiosoite: hum-info@utu.fi