Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. JOO-opintoihin haku

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi kotiyliopistoonsa JOO-opintoja suorittaessaan. JOO-oikeuden hakuvaiheessa riittää, että opiskeluoikeus ja käyttäjätunnus ovat voimassa.

Opinto-oikeutta haetaan yliopistojen yhteisellä JOO-hakulomakkeella. Useimmissa yliopistoissa on jo käytössä sähköinen JOO-haku.

Sähköisen hakulomakkeen pääset täyttämään ja lähettämään suoraan

joopas-hakujärjestelmästä

Kaikki yliopistot eivät käytä sähköistä hakua eivätkä JOOPAS-palvelua. Jos opiskelet jossakin alla mainitussa yliopistossa tai haet opiskeluoikeutta johonkin näistä, sinun tulee käyttää

paperista hakulomaketta. Käytä paperista hakulomaketta myös, jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi, eikä tunnuksesi ole voimassa.

Näiden yliopistojen JOO-ohjeet löydät yliopistojen sivuilta.

  • Itä- Suomen yliopisto
  • Jyväskylän ylipisto
  • Lapin yliopisto
  • Oulun yliopisto

Yhdellä hakulomakkeella voi hakea opinto-oikeutta vain yhden yliopiston yhden tiedekunnan/osaston järjestämiin opintoihin. Jos haet samanaikaisesti useampaan yliopistoon ja/tai useisiin saman yliopiston tiedekuntiin/osastoihin, sinun tulee täyttää useampia hakulomakkeita.

Yliopistoilla on kaksi eri JOO-opintojen hakukäytäntöä:

  • haku kaksi kertaa vuodessa, jolloin hakuajat päättyvät 30.4. (haku seuraavana syksynä alkaviin opintoihin) ja 31.10. (haku seuraavana keväänä alkaviin opintoihin. Jos hakuajan viimeinen päivä on viikonloppuna, haku päättyy seuraavana arkipäivänä. JOO-hakemuksen tulee olla opinnot järjestävässä yliopistossa haun päättymiseen mennessä. Varmista kotiyliopistosi ohjeesta, miten paljon aikaa puoltokäsittely vaatii ja mihin mennessä hakemus pitää toimittaa kotiyliopiston käsittelyyn.
  • jatkuva haku, jolloin kotiyliopiston puoltama hakemus tulee toimittaa kohdeyliopistoon riittävän ajoissa ennen opintojen alkamista. Suositeltavaa on hakea seuraavan lukukauden opintoja edellisen lukukauden aikana.

Tarkista kotiyliopistosi (oman yliopistosi) puoltokäsittelyn aikataulu ja kohdeyliopiston (yliopisto, jonka opintoja haet) hakuajat yliopistojen JOO-ohjeista. Huomioi, että myös kotiyliopiston puollon hankkiminen vie aikaa, joten hanki puolto hyvissä ajoin. Ota aikataulussa huomioon myös loma-ajat.

Tarkista erikseen kielikeskusten kurssien hakuajat ja -käytännöt yliopistoista.

  • Sähköinen hakulomake siirtyy järjestelmän kautta kotiyliopistosi myönteisen puoltopäätöksen jälkeen suoraan kohdeyliopiston käsittelyyn.
  • Jos haet tulostettavalla hakemuksella, tarkista kotiyliopistosi ohjeesta hakemuksen toimitusosoite. Varmista myös toimittaako kotiyliopistosi hakemuksen suoraan kohdeyliopistoon vai pitääkö sinun itse toimittaa hakemus eteenpäin.

Päätöksen opinto-oikeudesta saat noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä tai (jatkuvassa haussa) hakemuksen jättämisestä.

2. Joustavan opinto-oikeuden kesto

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa  myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnetty opinto-oikeus on  voimassa enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Joustava opinto-oikeus päättyy automaattisesti, mikäli saat kotiyliopistossasi tutkintosi valmiiksi tai mikäli siirryt JOO-sopimuksen mukaisen opinto-oikeuden voimassa ollessa kohdeyliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi. Uuden tutkinto-oikeuden antanut yliopisto voi kuitenkin laskuttaa opiskelijan vanhaa kotiyliopistoa sellaisista suorituksista, jotka ovat syntyneet ennen opiskelijan siirtymistä.

3. JOO-opiskelijan asema

Joustavan opinto-oikeuden saaneella opiskelijalla on oikeus käyttää samoja kohdeyliopiston opiskelua tukevia palveluja (mm. kirjasto, atk-palvelut, ohjauspalvelut) kuin yliopiston omilla opiskelijoilla. Yliopistojen JOO-ohjeissa kuvataan opintojen aloittamiseen ja eri palvelujen käyttöön tarvittavien käyttäjätunnusten hankkimiseen liittyvät käytännöt.

4. Opintojen arviointi

Kohdeyliopisto kertoo opintojen arvioinnissa käyttämänsä arviointiasteikon opintosuoritustietojesi yhteydessä. Kotiyliopisto sopeuttaa arvostelun omaan asteikkoonsa suoritusta hyväksi lukiessaan.

 

5. Opintosuoritusten siirto kotiyliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Yliopistot antavat JOO-ohjeissa tarkemmat ohjeet suoritustietojen toimittamisesta.

Aalto-yliopiston, Hankenin, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Taideyliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla

avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös joo-hakujärjestelmän etusivulta.

  • No labels