Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yliopistot määrittävät JOO-opintotarjontansa lukuvuosittain. Kaikkia opintoja ei ole mahdollista opiskella JOO-opintoina. Alta löydät JOOPAS-palvelua ja sähköistä hakua käyttävien yliopistojen JOO-opintojen yleiskuvaukset kohdeyliopiston ohjeesta. Opinto-oppaista löydät tarkemmat tiedot opetuksen sisällöistä. Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston ohjeet löydät opinto-oppaista.

Svenska handelshögskolanin, Åbo Akademin ja Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin ohjeet ovat palvelussa ruotsiksi.


Aalto yliopisto


Helsingin yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto


Maanpuolustuskorkeakoulu


Sibelius-Akatemia


Svenska handelshögskolan


Taideyliopisto


Tampereen teknillinen yliopisto


Tampereen yliopisto


Turun yliopisto

Vaasan yliopisto


Åbo Akademi

 
  • No labels